vilkår og retningslinjer

Spillbiblioteket benytter Nasjonalbibliotekets BaseBibliotek til innlogging. Informasjonen som lagres er kun knyttet til det enkelte bibliotek for at Spillbiblioteket skal holde orden på de spillkodene biblioteket har hentet ut. Annen informasjon som lagres er tidspunkt for uthenting av koder, samt antall koder. Det lagres ingen informasjon som kan identifisere brukere. Det er bibliotekets eget ansvar å ha oversikt over de ansatte på biblioteket som har anledning til å hente ut koder. Kodene skal ikke benyttes til privat bruk, og er kun ment for bruk i bibliotekets lokaler.