Benytt spill i ditt bibliotek!
Norske spill er varierte, morsomme og lærerike og egner seg ypperlig for bruk i biblioteksammenheng.

Spillaktiviteter i bibliotek skaper møteplasser for spillinteresserte og stimulerer til spillkultur på tvers av sosiale, kulturelle og økonomiske skillelinjer. Flere bibliotek har gått til innkjøp av spillustyr og har mulighet til å invitere til spillkvelder, spillsamtaler, debatter, foredrag og verksted. 

Dataspill er en av verdens største kreative næringer og et av vår tids viktigste kunstuttrykk og skal behandles på lik linje med andre kulturuttrykk. 

Jente og gutt ser engasjert på noe som skjer utenfor bildet. De sitter en sofa med en håndkontroll hver seg.

Søk midler til spillformidling
NFI har tilskuddsordninger som bibliotekene kan søke midler fra til publikumsrettede arrangementer og kurs i spillformidling. Spillformidlingstiltakene som NFI kan gi tilskudd til handler om aktiviteter som bidrar til økt kompetanse og forståelse av dataspill som et kulturutrykk. Informasjon om ordningene finner du på nfi.no:

- Tilskudd til arrangementer for formidling av dataspill / NFI 
Kompetansehevende tiltak for formidlere av dataspill / NFI

Kontaktinfo NFI
Norsk filminstitutt (NFI) drifter nettsiden og innkjøpsordningen for spill hvor nyere norske spill blir kjøpt inn hvert år. 

Ønsker du kontakt med en norsk spillutvikler, eller har du innspill til Spillbiblioteket.no, tar du kontakt med Norsk filminstitutt på telefon 22 47 45 00 (sentralbord) eller på e-post til rådgiver for innkjøpsordningene Christina.Iverson[@]nfi.no og spillrådgiver Magnus.Tellefsen[@]nfi.no.

Nettkurs i spillformidling
Nasjonalbiblioteket har i samarbeid med Bibliogames, Bergen offentlige bibliotek, Gjøvik bibliotek- og kulturhus, Trondheim folkebibliotek og Horten folkebibliotek, utviklet et nettkurs i spillformidling.  De gir tips til utstyr og inspirasjon fra bibliotek som er aktive på spillformidling.
Kurset finner du på nettsidene til Bibliotekutvikling.no

Andre nyttige lenker 
Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 - Rom for demokrati og dannelse
Spillerom - Dataspillstrategi 2020-2022
Spillrapporten 2023 NFI og Virke Produsentforening
Bro mellom dataspill og bok med Lesersørvis
Bibliotekutvikling.no 
Facebookgruppe for spillinteresserte bibliotekarer: Gamebrarians
- NBFs Spillutvalg Facebook
-
Veileder for formidling av dataspill som kulturuttrykk 2023 - UKM, Spillpedagogene, Bibliogames, KRED Norge og Kulturtanken (ved Spillab)

Lenker til bibliotek med spilltilbud (kontakt oss for å lenke til ditt bibliotek)
Spilltilbudet - Bergen Offentlige Bibliotek
Spill i ditt bibliotek - Nordland fylkesbibliotek
Pop Kult ved Gjøvik bibliotek
Gamingrom - Haugesund bibliotek
- Spill i biblioteket - Gjesdal folkebibliotek
- Sosial gaming & Esport-tilbud - Halden bibliotek

 

Fire ungdommer med hver sin håndkontroll sitter i en sofa.